Vámértékkel kapcsolatosan felmerülő problematikák

 • Az alkalmazott vámérték kimunkálása
 • Piacra lépés, termék behozatalt megelőző vámérték kialakítás
 • A vámértéket közvetlenül és közvetve befolyásoló tényezők (külkerszerződés, szállítási szerződések, TP, árképzés, licence díjak, stb.) meghatározása

Származással kapcsolatos kérdések

 • Származással kapcsolatos kérdések
 • Az előállításra kerülő áru származására vonatkozó szabályok megállapítása, tervezése
 • Gyártelepi ár megállapításának metodikája
 • Kötelező Származási Felvilágosítás (KSZF) kérése

Vámtarifális besorolással kapcsolatos kérdések

 • Termékek tarifális besorolása
 • A már besorolt termékek időszaki felülvizsgálata
 • Szakértői vélemény iránti kérelem (NAV Szakértői Intézet)
 • Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) kérése

Export, import tevékenységre irányuló vámaudit

 • Export, import vámkezelések felülvizsgálata
 • Az export folyamat dokumentáltságának kiépítése, az áfa, költségvetési támogatások, o kiszállítási kötelezettségek teljesítése szempontjából

Kockázat elemzés és háttér támogatás

 • A vállalaton belüli vámigazgatási folyamatokat végzők – vámosztály – működésének vizsgálata
 • Kiszervezett formában, külső vámszolgáltató által végzett vámigazgatási folyamatok vizsgálata.
 • A vámigazgatási eljárásban közvetlenül részt nem vevő, a termelési struktúrában, a vállalati ellátási láncban, és a gazdálkodó szervezeti egységei között, a vám és jövedéki szempontból releváns információk áramlásának kockázati elemzése.

Eljárás optimalizálása

 • A Társaság által alkalmazott vámigazgatási eljárások vizsgálata
 • A folyamatokban könnyítéseket eredményező lehetőségek feltárása
 • Az egyszerűsítéseket eredményező vámhatósági engedélyek megszerzésében való közreműködés
 • A társaság igényének megfelelően a vámadminisztráció, valamint a vámügynöki feladatok kiszervezése, vagy szervezetbe történő integrálása.

Dokumentációkkal kapcsolatos szolgáltatások

 • Külkereskedelmi szerződések, vám és jövedéki területet érintő polgárjogi szerződések és dokumentumok elkészítésével, felülvizsgálatával kapcsolatos tanácsadás
 • Nemzetközi szintű összehasonlításon alapuló tevékenységi és jogi felülvizsgálat.

Piacra lépés segítése

 • Import termékek hazai behozatalát elősegítő eljárások kidolgozása
 • Szükséges engedélyek meghatározása, beszerzése.

Képviselet hatósági eljárás során

 • Vám utóellenőrzés
 • Vámérték vizsgálat
 • Vám audit ellenőrzés
 • Engedélyezési eljárás
 • Hatósági ellenőrzés

Engedélyek megszerzésében való közreműködés

 • AEO engedély
 • Import Áfa önadózó engedély
 • Vámfelfüggesztés
 • Vámjogi egyszerűsítéseket eredményező engedélyek: Engedélyezett címzett, Engedélyezett feladó, Elfogadott exportőr.
Dolgozzunk együtt!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!